Naše společnost nejen realizuje a provozuje městské naváděcí systémy, ale také provádí odborné audity již hotových navigací.  

Audit zahrnuje zhodnocení naváděcího systému na základě podkladů předaných klientem z hlediska jeho funkčnosti a efektivity vynaložených prostředků. Ve spolupráci s klientem posuzujeme, jak naváděcí systém odpovídá zadání a záměru klienta, jak je funkční  ve srovnání s navigací konkurence, jaká je viditelnost nosičů  a jejich technický stav.   

Audit popisuje pochopitelně nejen stávající stav, ale také poskytuje doporučení k optimalizaci portfolia použitých nosičů. Zohledňuje měnící se dopravní situaci ve městě a změny pokud jde o konkurenční subjekty v dané lokalitě. V neposlední řadě nabízíme i cenovou optimalizaci, pokud jde o jednotkové ceny zejména poutačů na sloupech veřejného osvětlení.  

Audity provádíme zásadně s aktuální znalostí dané lokality, tj. nikoli „od stolu", ale na základě podrobné osobní prohlídky dané lokality. Finální výstupem je Zpráva o auditu, s podrobným rozborem každého nosiče ve formě samostatného katalogového listu, s bohatou fotodokumentací i mapovými podklady. Na přání klienta přikládáme ke Zprávě i videosekvence z dané lokality na datových nosičích.