Naváděcí systémy

 •     působnost po celé ČR
 •     monitorujeme stávající situaci přímo v terénu (disponujeme znalostí jednotlivých lokalit získanou při shromažďování údajů o venkovní reklamě přímo v terénu)
 •     navrhneme optimální řešení (nabídka standardně obsahuje seznam pozic, mapu s vyznačením pozic a fotografie)
 •     navrhneme grafické řešení, zajistíme výrobu poutačů
 •     reklamní plochy obsahují šipku k cíli, případně údaj o vzdálenosti, zároveň je reklamou firmy (zejména oboustranné poutače)
 •     zajistíme potřebná povolení úřadů
 •     samozřejmostí je fotodokumentace a průběžná kontrola

Typy reklamních ploch


 •     poutače na sloupech veřejného osvětlení a trolejového vedení
      (velikost poutačů závisí na pravidlech jednotlivých měst, příklady: 70x100cm, šipka 100x20cm, banner 50x200cm, horizont - ve výšce očí 40x80cm)
 •     citylight vitríny (prosvícené plakáty) - např. na zastávkách autobusů, v prostorách pražského metra apod.
 •     vitríny telefonních budek, prosvícené i neprosvícené
 •     reklamní teploměry různých rozměrů
 •     foliové polepy v pražském metru – podlahové grafiky, stepboardy (polepy schodišť), polepy eskalátorů, … apod.
 •     mnoho dalších takzvaných atypů
 •     doplnění systému velkoplošnou reklamou na příjezdech, případně poblíž cíle (billboardy, mostní panely, štíty domů,...)