Mostní panely

  • provozujeme reklamy na mostech v Liberci a okolí
  • ve spolupráci s dalšími provozovateli zajistíme reklamu na silničních i železničních mostech v celé ČR
  • velikost panelů: standardní výška 1,25 m, šířka od 3 do 21 m (vždy násobek 3), nejrozšířenější je formát o šíři 6 metrů
  • využití také pro naváděcí systém s cílem dovést zákazníka ke komerčnímu cíli
  • dále nabízíme návrh grafického řešení, výrobu foliového polepu