Billboardy

  • velikost: 5,1 x 2,4 metrů - typizovaný euroformát, nejrozšířenější standard v ČR (je možné pronajmout také atypické formáty)
  • v případě poptávky klienta na dlouhodobou reklamu v konkrétní lokalitě nabízíme vytipování místa a výstavbu panelu na míru
  • spolupracujeme se všemi předními billboardovými společnostmi v ČR, při zpracování konkrétní nabídky kombinujeme naše i jejich plochy s optimálním umístěním a zachováním konkurenceschopných cen dle nabídky těchto společností
  • využití reklamy na billboardech: sestavení reklamní kampaně na konkrétní produkt či službu (disponujeme znalostí jednotlivých lokalit získanou při shromažďování údajů o venkovní reklamě přímo v terénu), nebo naváděcí systém s cílem dovést zákazníka ke komerčnímu cíli
  • dále nabízíme návrh grafického řešení, tisk plakátů či výrobu foliového polepu
  • přehledná nabídka všech našich billboardů obsahující popisy, fotografie a mapy s umístěním – viz databáze ploch